Despre Programul multianual Investalim 2023

0
Linie de procesare prin InvestAlim
Linie de procesare care se poate finanța prin programul Investalim 2023

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2023 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a fost instituită o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională pentru înfiinţarea sau dezvoltarea capacităţilor de producţie din industria alimentară. Programul va fi derulat prin structurile Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR).

InvestAlim 2023

Ordonanța de Urgență Nr.65 / 2023 stabilește cadrul general al programului multianual prevăzut pentru perioada 2023 – 2026. Presupunem că vor fi sesiuni anuale deschise, în funcție de disponibilitățile financiare existente.
Programul își propune să ajute marii procesatori din agricultură, obiectivul fiind stimularea producției interne de bunuri alimentare. Prin ordonanță s-au stabilit codurile CAEN care se intenționează a fi sprijinite:

1. 1011 – Prelucrarea si conservarea cărnii
2. 1012 – Prelucrarea si conservarea cârnii de pasare
3. 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
4. 1020 – Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor
5. 1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
6. 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
7. 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
8. 1041 – Fabricarea uleiurilor si grăsimilor
9. 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
10. 1061 – Fabricarea produselor de morărit
11. 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
12. 1081 – Fabricarea zaharului

Pentru punerea în aplicare a Ordonanței care reglementează cadrul general al programului, urmează să fie adoptată o procedură care acum se află în dezbatere publică. Probabil după consultarea factorilor interesați se va da forma finală a documentului de aplicare și va fi lansat oficial apelul programului. În cadrul apelului se vor depune Cererile de finanțare iar cei desemnați eligibili vor semna Contractele de finanțare. După semnarea Contractului vor începe implementarea activităților.

Procedura Investalim

Procedura de implementare fiind în consultare publică și posibil va suferi revizuiri, nu sunt definitivate toate aspectele privind accesarea programului. Din versiunea aflată în transparență și din proiectul grilei de punctare se desprind totuși câteva intenții:

TransilvaniaTV.ro - Abonamente - Accesează multiple beneficii
  • Se dorește finanțarea proiectelor mari, consistente. Punctajul este cu atât mai mare cu cât valoarea proiectului este mai mare.
  • Sunt prioritare la finanțare județele cel mai puțin dezvoltate. Intensitatea ajutorului variază între 30% (pentru județele mai dezvoltate) ajungând până la 70% (pentru județele mai puțin dezvoltate)
  • Se finanțează atât construcția de hale precum și dotarea acestora. Timpul scurt avut la dispoziție însă nu favorizează pe cei care doresc să realizeze și construcție. Probabil în edițiile viitoare.
  • Nu există informații privitoare la obligativitatea de a crea noi locuri de muncă sau condiționări privind cifra de afaceri sau de productivitate. Posibil, ca în forma finală să apară și aceste elemente.

Până la definitivarea procedurii de implementare posibilii beneficiari pot să întreprindă următoarele acțiuni:

  • să verifice valabilitatea documentelor privind regimul juridic al terenului / spațiilor în care urmează să se implementeze proiectul.
  • să analizeze și să decidă varianta optimă: construcții și dotări sau numai dotări
  • să întocmească documentele necesare construcțiilor (documentație tehnică, certificat de urbanism, deviz general și devize obiect, planșele etc)
  • să întocmească lista dotărilor și să solicite oferte de la mai mulți furnizori (aici trebuie prospectate toate achizițiile care se doresc realizate prin proiect). Toate achizițiile obligatoriu vor fi noi. Nu se admit second-hand.
  • să analizez componența echipei care se va ocupa de proiect (câți dintre membrii cheie sunt în interiorul organizației și câți trebuie aduși din exterior)
  • să caute consultanți, proiectanți și alte persoane cheie care să întocmească în primă etapă Cererea de finanțare.

Posibil ca în parcursul lunii septembrie 2023 să fie definitivată procedura de implementare a programului și să fie lansat oficial apelul pentru depunerea Cererilor de finanțare.

Perioada de menținere a proprietății proiectului și implicit perioada de monitorizare este de 5 ani de la data ultimei plăți realizate în proiect.

Mai multe detalii privind implementarea Programului multianual Investalim se găsesc pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pe site-ul AFIR încă nu se regăsesc, la data articolului, informații despre program.

TransilvaniaTV.ro - Abonamente - Accesează multiple beneficii