Nerespectarea limitelor de greutate pe drumurile din județul Harghita a cauzat daune semnificative, ceea ce a determinat Consiliul Județean Harghita și Inspectoratul de Poliție Județean Harghita să întreprindă măsuri stricte pentru a controla vehiculele care depășesc aceste limite.

În efortul de a proteja integritatea infrastructurii rutiere, pe drumurile județene din Harghita au fost introdus restricții de greutate pentru vehiculele cu încărcături de 12 și 3,5 tone. În acest sens, vehiculele cu greutate mai mare trebuie să obțină o autorizație specială de transport (AST) pentru a putea circula pe aceste porțiuni de drum.

Procedura pentru obținerea unei AST necesită completarea formularului disponibil la adresa (https://hargitamegye.ro/…/2022/03/Cerere_AST_2022.pdf) și expedierea acestuia prin e-mail la adresa avizaredrumuri@judetulharghita.ro. Autorizațiile au în mod obișnuit o valabilitate de 30 până la 90 de zile și pot fi suspendate de către Consiliul Județean Harghita în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile pentru a proteja suprafețele drumurilor.

Pentru a asigura un control eficient și pentru a preveni în mod sustenabil deteriorările drumurilor județene, Consiliul Județean Harghita și Inspectoratul de Poliție Județean Harghita au semnat un protocol de colaborare cu scopul de a identifica vehiculele care utilizează drumurile cu restricții de greutate fără a avea autorizația corespunzătoare.

TransilvaniaTV.ro - Abonamente - Accesează multiple beneficii

Inspectoratul de Poliție Județean Harghita participă cu personal specializat în verificarea vehiculelor rutiere care depășesc limitele maxime de greutate și dimensiuni conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997.

Verificările și monitorizarea înregistrărilor video realizate de camerele de supraveghere amplasate pe drumurile județene, precum și de camerele mobile, sunt utilizate pentru a monitoriza circulația vehiculelor cu sau fără Autorizație Specială de Transport. Verificarea și compararea numerelor de înmatriculare înregistrate de camerele de supraveghere fixe și mobile cu baza de date a Autorizațiilor Speciale de Transport sunt efectuate pentru a identifica vehiculele și pentru a transmite structurii de poliție competente teritorial procesul-verbal de identificare a vehiculului, în vederea identificării proprietarului legal și pentru a lua măsurile legale adecvate. Controlul, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor sunt efectuate de către personalul împuternicit al Consiliului Județean Harghita.

Consiliul Județean Harghita va informa în prealabil Inspectoratul de Poliție, cu cel puțin 48 de ore în avans, cu privire la traseele pe care se vor efectua controalele.

TransilvaniaTV.ro - Abonamente - Accesează multiple beneficii