Ilieș Bogdan - candidat independent Consiliul Local Zalău
SHOP/MAGAZIN

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României, cunoscută sub numele de Legea Austerității, a introdus recent schimbări semnificative în legislația fiscală, având un impact major asupra modului în care sunt tratate amenzile.

Una dintre prevederile notabile ale acestei legi este eliminarea facilității de a plăti doar jumătate din cuantumul amenzii, în cazul în care contravenientul achită suma într-un termen de 15 zile de la aplicare.

USR Salaj

Persoanele sancționate în baza unor legi specifice, cum ar fi Legea contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 70/2015 privind disciplina financiară pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar, OUG nr. 93/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Legea nr. 207 privind Codul de Procedură Fiscală, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, OUG nr. 41/2022 privind instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, și altele asemenea, nu vor mai putea beneficia de această facilitate.

Această schimbare are un impact direct asupra contribuabililor și firmelor care, în trecut, puteau să plătească o sumă redusă în cazul unei amenzi, cu condiția achitării rapide a acesteia. Insă, Ciolacu a eliminat această opțiune, impunând celor care eventual cad si victime abuzurilor autoritatilor să plătească întreaga sumă a amenzii, fără posibilitatea reducerii.

Pe lângă eliminarea facilității privind amenzile, noul act normativ aduce și modificări substanțiale Legii contabilității nr. 82/1991. Astfel, începând cu exercițiul financiar al anului 2023, se introduce obligația auditării situațiilor financiare anuale de către un auditor financiar, membru al CAFR, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial care au primit subvenții, sponsorizări și sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, dacă aceste sume depășesc un plafon stabilit prin Ordin al Ministrului Finanțelor.

Baza legală pentru aceste schimbări legea “austerității” dată de guvernul Ciolacu, adica legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificarile și completările ulterioare.

TransilvaniaTV.ro - Abonamente - Accesează multiple beneficii