Ilieș Bogdan - candidat independent Consiliul Local Zalău
SHOP/MAGAZIN

Pe 3 august 2023 a avut loc semnarea contractului pentru lucrările de extindere a alimentării cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului și Livezile. Acest important proiect a fost demarat sub coordonarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește accesul la serviciile de apă și canalizare pentru locuitorii acestor comunități.

Evenimentul a fost marcant prin prezența domnilor Grigore-Florin Moldovan, Administrator Public al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Ciprian Ceclan Oprea, Director executiv în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și reprezentant al acționarului majoritar Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a Acționarilor Societății AQUABIS S.A. Bistrița, Grigore Timoce, jurist Romsilva și Președinte al Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, Răzvan Adrian Grec, Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Ion Șandru, Director general al Societății AQUABIS S.A. Bistrița și Muscar Paul Ionel, administrator al Societății VIACOM MUS GRUP S.R.L., lider al Asocierii VIACOM MUS GRUP S.R.L. – DAROCONSTRUCT S.R.L., câștigător al licitației.

USR Salaj

Valoarea contractului semnat este de 11.348.473,04 lei, iar finanțarea acestuia se structurează astfel: 79,90% din fondurile necesare sunt acordate de Uniunea Europeană, 12,22% provin de la Bugetul de Stat, 1,88% sunt asigurate de Bugetul Local, iar restul de 6% din surse proprii. Proiectul are o durată de implantare de 12 luni.

În urma emiterii Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor demara investițiile ce vizează o serie de îmbunătățiri majore în infrastructura de apă și canalizare pentru comunitățile vizate:

Comuna Bistrița Bârgăului:

Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 6.381 de metri.
Branșarea a 119 gospodării la rețeaua de apă potabilă.
Construirea a 3 stații de pompare a apei potabile pentru asigurarea debitului și presiunii în rețeaua de distribuție a localității Bistrița-Bârgăului.
Comuna Josenii Bârgăului:

Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 1.937 de metri, inclusiv pe 2 străzi în loc. Josenii Bârgăului și 6 străzi în loc. Mijlocenii Bârgăului.
Branșarea a 76 gospodării la rețeaua de apă potabilă.
Construirea unei stații de pompare a apei potabile de tip hidrofor pentru asigurarea debitului și presiunii în rețeaua de distribuție a localității Josenii Bârgăului.
Extinderea rețelei de canalizare pe 8 străzi pe o lungime de 2.073 de metri, inclusiv pe 2 străzi în loc. Josenii Bârgăului și 6 străzi în loc. Mijlocenii Bârgăului.
Branșarea a 85 gospodării la rețeaua de canalizare.
Construirea a 5 stații de pompare a apelor uzate menajere pentru a permite evacuarea apelor uzate în colectorul cel mai apropiat.
Comuna Livezile:

Construirea unei conducte noi de aducțiune a apei potabile în satul Cușma pe o lungime de 204 metri.
Construirea unei gospodării noi de apă pentru a asigura rezervă de apă necesară pentru localitatea Cușma, inclusiv un rezervor de înmagazinare a apei potabile de 150 mc.
Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 7.092 de metri, inclusiv pe str. Școlii din loc. Dorolea și pe 6 străzi în loc. Cușma.
Branșarea a 255 gospodării la rețeaua de apă potabilă.

TransilvaniaTV.ro - Abonamente - Accesează multiple beneficii