Ilieș Bogdan - candidat independent Consiliul Local Zalău
SHOP/MAGAZIN

 

La începutul lunii decembrie 2023, Consiliul Județean Covasna se pregătește să intre în era digitală odată cu finalizarea proiectului „eCovasna”. Acest proiect vizează digitalizarea proceselor operaționale ale instituției, marcând un pas semnificativ în direcția simplificării activităților administrative și reducerea birocrației, atât în relația cu publicul, cât și în cadrul instituțional.

USR Salaj

Prin intermediul „eCovasna”, se urmărește crearea unui mediu eficient și transparent în gestionarea documentelor și a fluxurilor de lucru la nivelul Consiliului Județean. Simplificarea proceselor administrative este esențială pentru îmbunătățirea serviciilor oferite comunității și pentru creșterea eficienței la nivel instituțional.

Proiectul include și implementarea unei arhive electronice extinse, care cuprinde peste 905.602 de pagini digitalizate. Aceste documente provin din arhiva fizică a Consiliului Județean Covasna și acoperă o gamă variată de informații, inclusiv autorizații de construire, dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean, hotărâri ale Consiliului Județean, state de plată, dosare de retrocedare și hotărâri de exproprieri. Această digitalizare extinsă a documentelor are un impact semnificativ asupra accesului la informații și a eficienței proceselor administrative.

Bugetul total al proiectului „eCovasna” a fost de 2.085.210 lei, reprezentând o investiție strategică pentru modernizarea administrativă și asigurarea unei comunicări eficiente între instituție și comunitate. Prin adoptarea tehnologiei moderne, Consiliul Județean Covasna se situează în linia frontului a eforturilor de modernizare la nivelul administrației publice locale.

TransilvaniaTV.ro - Abonamente - Accesează multiple beneficii