Ilieș Bogdan - candidat independent Consiliul Local Zalău
SHOP/MAGAZIN

Tribunalul Uniunii Europene a respins acțiunea introdusă de Wizz Air Hungary împotriva deciziei Comisiei Europene de aprobare a ajutorului acordat de România companiei aeriene Blue Air în contextul pandemiei COVID-19.

În august 2020, România a notificat Comisiei o măsură de ajutor în valoare de aproximativ 62 de milioane de euro sub forma unui împrumut garantat de stat și cu dobânzi subvenționate pentru Blue Air. Această măsură a constat în două ajutoare distincte, acoperind nevoile urgente de lichidități ale companiei aeriene și compensarea pierderilor cauzate de anularea sau reprogramarea zborurilor în perioada martie-iunie 2020.

USR Salaj

Comisia a declarat că cele două ajutoare sunt compatibile cu piața internă în baza articolului 107 alineatul (2) litera (b) și, respectiv, articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate. În urma analizei efectuate, Tribunalul a confirmat decizia Comisiei privind compatibilitatea măsurii notificate cu piața internă.

TransilvaniaTV.ro - Abonamente - Accesează multiple beneficii